Oslobiennalen kom til ved at Oslo ser behovet for en mer aktiv formidling av byens kunstordning. Biennalen er del av prosessen med å fremstille og lokalisere kunst i offentlige rom og miljøer. Oslobiennalen, er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. Kunstnerlisten vil bli lansert i løpet av kommende vinter. Første utgave åpner i mai 2019.

Myntgata 2 som hjem og hovedkvarter for Oslo Biennale

Bygningen, som vil bli nervesenteret til biennalen, ligger i Kvadraturen i Oslo sentrum. Myntgata 2 vil gi rom til et besøkssenter, flere av biennalens aktiviteter og programmer, samt biennalens administrasjon.

Oslobiennalen, første utgave vil bruke en stor del av Myntgata 2 til anslagsvis seksti subsidierte kunstneratelierer som vil leies ut til Oslobaserte kunstnere. Biennalen vil i tillegg sette i gang et program for besøkende kunstnere, med egne atelierer, lokalisert i samme bygg. En hoved-ambisjon for biennalen er å hegne om og fostre tilblivelsen av ny kunst. Målet er at Myntgata 2 skal bli et viktig sted for kunstnerisk tenkning og aktivitet i et nært samspill med Oslos mangfoldige kunstscene.

Kuratorer

Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk er begge utdannet som både kuratorer og kunstnere. De deler en sterk interesse for å skape nye formater og betingelser for produksjon og visning av kunst, med vekt på kunstpraksiser i offentlige rom. Begge har erfaring som ledere ved ulike kunstinstitusjoner og har hatt ansvar for en lang liste med utstillinger, produksjoner, diskursive prosjekter og forelesninger.

Siden 2014 har Gonzalez-Sancho og Eeg-Tverbakk arbeidet som medkuratorer for Oslo kommune Kulturetaten, der de har hatt ansvar for å utvikle og gjennomføre OSLO PILOT, et eksperimentelt, undersøkende prosjekt på to og et halvt år, som la grunnlaget for den første utgaven av Oslo-biennalen.

 • Eva Gonzalez-Sancho
 • Kurator
 • Eva Gonzalez-Sancho har vært leder og kurator for flere ulike institusjoner og prosjekter, blant annet MUSAC, Leon (Spania, 2013); FRAC Bourgogne (Dijon, 2003–2011); og Etablissement d'en Face Projects (Brussel, 1998–2003). Som kurator har hun først og fremst arbeidet med separatutstillinger og prosjekter med enkeltkunstnere, gjerne med nye arbeider av blant andre Armando Andrade Tudela, Sven Augustijnen, Guillaume Leblon, Pedro Cabrita Reis, Lara Almarcegui, Ann Böttcher, Jonas Dahlberg, Katrin Sigurdardottir, Knut Åsdam, Peter Downsbrough, Gayen Gerber, Rita McBride, Koenraad Dedobeeleer, Stefan Brüggemann og Dora García.

  Hun var medkurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) i 2013 (sammen med Anne Szefer Karlsen og Bassam El Baroni) og kurator for Dora García: Where do characters go when the story is over? (CGAC, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Spania, 2009).

 • Per Gunnar Eeg-Tverbakk
 • Kurator
 • Per Gunnar Eeg-Tverbakk var initiativtaker til etableringen av Kunsthall Oslo og var leder for institusjonen fra 2009 til 2012. Han har vært prosjektleder for Kunstneriske forstyrrelser – Kunst i Nordland fra 2003 til 2005; medkurator for Momentum – nordisk biennale for samtidskunst, Moss (med Caroline Corbetta); intendant ved Kunstnernes Hus fra 2000 til 2001); medkurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) (med Tor Inge Kveum); utstillingsansvarlig ved Nordic Institute for Contemporary Art i Helsinki i 1999; og leder for det kunstnerdrevne galleriet Otto Plonk i Bergen fra 1995 til 1998.

  Eeg-Tverbakk har hatt tette samarbeid med flere kunstnere, blant andre Nathan Coley, Elmgreen & Dragset, Olafur Eliasson, Matias Faldbakken, Marianne Heier, Aleksandra Mir, Marjetica Potrč, Eva Rothschild, Lawrence Weiner og Knut Åsdam.

 • Ole G. Slyngstadli
 • Daglig leder
 • Ole G. Slyngstadli har i løpet av sin karriere jobbet med ledelse, utforming og etablering av flere ulike institusjoner og prosjekter i samtidskunstfeltet, han vært prosjektleder for utviklingsprosjekter som bestillingen av det nye Munchmuseets, hvor han blant annet redigerte første rom og funksjonsprogram.

  Slyngstadli har blant annet vært spesialrådgiver for Oslo kommune (2013–2017); brukerkoordinator nytt Munchmuseum 2009-2012. festivalsjef for Momentum – nordisk biennale for samtidskunst (2006); kommunikasjonsansvarlig for Office for Contemporary Art Norway – OCA (2004–6); og informasjonssjef ved Henie Onstad Kunstsenter (2001–2003).

  Slyngstadli har vært redaktør for flere tidsskrifter, herav Verksted serien ved OCA, Prisma på Henie Onstad, samt for en rekke monografier og kataloger. Slyngstadli har en mastergrad i økonomi og ledelse.

 • Erikka Fyrand
 • Presse- og programkoordinator
 • Erikka Fyrand har lang administrasjon- og produksjonserfaring fra billedkunstfeltet i Oslo bla. annet ved institusjoner som OCA (Office for Contemporary Art Norway) (2006-10), Kunstnernes Hus (2005-6), Nasjonalmuseet (2003-5) og Galleri Wang (2001-5). I de siste årene har hun ved siden av sitt virke som billedkunstner jobbet frilans på utstillinger ved Munchmuseet og Kunstnernes Hus og sist bistått med gjennomføringen av det internasjonale besøksprogrammet for Oslo Open 2018. Fyrand har også jobbet mye med formidling og representasjon og har nettopp avsluttet årsstudiet Kulturledelse ved OsloMet.